Dejiny

História Hondurasu siaha už do máyskeho obdobia, čo dokazujú rozličné archeologické nálezy z rokov 150 – 900. Kultúrnym centrom Hondurasu bolo v tej dobe mesto Copán, ktoré však padlo vplyvom veľkého požiaru znamenajúceho koniec Mayov na území Hondurasu.

Honduras bol pre moderný svet objavený v roku 1502 počas poslednej výpravy Krištofa Kolumbusa. Správu nad jeho územím prevzal Hernán Cortéz, ktorý je významnou osobnosťou pre celú strednú Ameriku. Honduras sa teda stáva súčasťou veľkého španielskeho impéria po dobu viac než 300 rokov. Honduras bol pre Španielov lákavý najmä z hľadiska veľkých zásob striebra, na ktorého ťažbu boli do krajiny privezené tisícky otrokov najmä z Angoly. Najdôležitejším mestom v tomto období sa stáva Gracias.

Honduras získal v roku 1821 nezávislosť od Španielska a na krátku dobu sa stal samostatným štátom. Neskôr sa včlenil do Mexickej ríše, až do vzniku Stredoamerickej federatívnej republiky v roku 1823. V roku 1838 získal Honduras opäť nezávislosť, avšak toto obdobie bolo významne poznačené nestabilitou, občianskymi vojnami a viacerými diktátormi. Honduras bol silne orientovaný na regionálnu politiku a viackrát sa snažil o spojenie s ostatnými susednými štátmi v strednej Amerike.

Dovolenka v strednej amerikeVeľký zvrat v Hondurase prichádza v prvej polovici 20. stor., kedy vzniká známa ovocinárska spoločnosť United Fruit Company. Z Hondurasu sa stáva veľmoc v pestovaní banánov, čím si prisvojil prezývku banánová republika. S rozvojom pestovania banánov súvisí aj rapídny rozvoj infraštruktúry. Cez územie Hondurasu prechádza významná železničná sieť spájajúca oblasť Karibiku s ostatnými časťami Ameriky.

Napriek relatívne dobrej ekonomickej situácií  panovala v krajine veľká politická a sociálna nestabilita. V roku 1969 vznikol ozbrojený konflikt medzi Hondurasom a štátom El Salvador známy ako futbalová vojna. Jej príčinou bol najmä zvyšujúci sa počet prisťahovalcov z El Salvadoru, ktorý brali prácu domácemu obyvateľstvu. Vysoká politická nestabilita viedla až k zakročeniu USA do vnútorných záležitostí krajiny, ktorého výsledkom boli slobodné voľby v roku 1982 a zavedenie novej ústavy, kedy sa situácia v krajine aspoň na chvíľu upokojila.

Dnes je však opäť všetko po starom a krajina je už niekoľko rokov na rozmedzí. V  Hondurase vládne pravicová diktatúra, ktorá v roku 2009 zvrhla riadne zvoleného prezidenta Manuela Zelayu. Práve kvôli tomu má Honduras pozastavené členstvo v OSN a musí čeliť aj výraznej politickej izolácií v rámci Amerického kontinentu.